Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20.08.2021 r. o dostosowaniu warunków i form egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo zgodnie z obowiązkiem informacyjnym poniżej przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj więcej!

Spotkania wychowawców klas z rodzicami: 14 i 15.09.21 r.

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych (1 opiekun do 1 dziecka) na spotkania z wychowawcami poszczególnych klas według poniższego harmonogramu.

Czytaj więcej!

Harmonogram Orlika - wrzesień - listopad 2021 r.

Czytaj więcej!

Komunikat do rodziców oddziałów przedszkolnych 3-4 i 4-5 latków

Drodzy Rodzice, Opiekunowie Wychowanków oddziałów przedszkolnych dzieci młodszych (3,4,5 – latków)

Dnia 1 września 2021 roku rozpoczynamy nowy 2021/2022 rok szkolny w pełnym trybie stacjonarnym.

Czytaj więcej!

Plan lekcji na I semestr roku szkolnego 2021/2022

Aktualny plan lekcji - obowiązujący od 1 września 2021 r.

Czytaj więcej!