DYREKCJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy - mgr Grzegorz Kozak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy - mgr Anna Kryniecka